Innkalling ordinært Padleting 2015

03.02.2015

På vegne av Padlestyret innkalles herved til Norges Padleforbunds ordinære Ting.

Dato: Fredag 17. – lørdag 18. april
Oppmøte: Kl. 17.00
Sted: Park Inn Hotel, Gardermoen

Forbundstinget innkalles i henhold til § 14 i Lover for Norges Padleforbund (NPF).
Til behandling foreligger de saker som er nevnt under § 17 i lovene

Forslag som ønskes behandlet på Tinget må være Styret i hende senest 20. mars og sendes til: e-post: Sven.N.Anderssen@padling.no eller
Norges Padleforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo.

Lenke til innkallingen.