Ledermøte Polo

Ledermøte POLO

INVITASJON LEDERMØTE POLO 2017 Onsdag 22. November, kl. 17.30 - 21.00

Ledermøtet har til hensikt samle ledere og ressurspersoner for felles planlegging av kommende sesong.

 

AGENDA

 1. Velkommen og informasjon fra NPF v/ Martin L. Hanssen.
 2. Situasjonen i klubbene. Kort oversikt - hva fungerer bra, utfordringer, etc.
 3. Arrangementer. Kort punkt om hvordan situasjonen er for anlegg på Polo.
 4. Evaluering av årets sesong. Kort om konkurranser, kurs, samlinger, etc.
 5. Resultater spørreundersøkelse
 6. Trenerutvikling. Kort om behov i klubbene.
 7. Rekruttering, med et ekstra fokus barn og ungdom
 8. Sesongen 2018. Hvilke fokusområder har vi for 2018?
 9. NM/NC og formalitetene rundt søknad og gjennomføring
 10. Terminlisten 2018
 11. Revitalisering av Teknisk Komité Polo
 12. Internasjonal deltakelse og uttakskriterier.
 13. Eventuelt.

Vi ber klubbene gjøre seg noen tanker rundt type arrangementer kan tenke seg å arrangere med deltakelse fra andre enn egen klubb. 

Det er viktig at klubben sender en representant fra styret, helst leder. Klubbene kan stille inntil 2 representanter.

For å lette planleggingen er det flott om dere melder dere på via lenken: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/2984