Oppfølging av utøvere - klubb og forbund

I utgangspunktet er det klubben og klubbtreneren som følger opp den enkelte utøver. Klubben bør ha en strategi om å ha trenere på et utdanningsnivå som er riktig i forhold til utøverne i klubben, og klubbens ambisjonsnivå.

Padleforbundets ressurspersoner bidrar både mot utøveren og klubbtreneren, men skal i ikke overta den daglige aktiviteten. NPF har et treneransvar for utøvere på samlinger og internasjonale stevner satt opp i seniorlandslagets årsplan.

Klubben har ansvar for oppfølging i perioden utenom landslagsaktiviteter, men NPF vil også kunne tilby treneroppfølgning i disse periodene. Det optimale er at klubben har en trener som landslagssjefen kan spille på.