Organisering

Det arrangeres flere ulike konkurranser i Norge og internasjonalt. Ambisjonsnivået avgjør hvor man er. Trening i klubben er helt sentralt.

Trenerutdanning er en god måte å møte utøverne i klubben på. Padleforbundet har ansvar for utdanningsstigen og trenerutdanning. Klubbene anbefales å følge opp trenerne sine ved å gi dem muligheter for videreutvikling – for eksempel ved deltakelse på trenersamling i forbundsregi.

Lokale mesterskap arrangeres i klubbene. En god plassering, eller selve deltakelsen, i et slikt mesterskap gir mange motivasjon for å trene i kajakk. Andre benytter disse mesterskapene i en langsiktig strategi mot toppidrett og gull i internasjonale mesterskap.

Nasjonale mesterskap som Norges Cup og Norgesmesterskap eies av Padleforbundet, men det er klubbene som er teknisk arrangør. Dette går på rundgang i miljøet. Klubbene sender utøvere sammen med klubbtreneren til nasjonale mesterskap.

Internasjonale mesterskap, for eksempel verdenscupen, verdensmesterskap og OL, kjøres av the International Canoe Federation med utvalgte vertsnasjoner som varierer fra år til år. For å delta her må man være med i nasjonale uttaksmesterskap i Padleforbundregi. Eventuell representasjon blir avgjort på grunnlag av uttakskriterier som er satt på forhånd.

 

Konkurransepadling inkluderer begge kjønn i alle aldre og mange spennende disipliner. I Padleforbundet er det plass til alle – fra utøvere med ambisjoner i OL til utøvere som konkurrerer med mål om å holde seg i form og være i et sundt og inkluderende miljø.

Innen flattvann konkurreres det i 200 m, 500 m, 1000 m, 5000 m og maraton. I elv konkurreres det i slalåm, freestyle og ekstremutfor. I polo arrangeres det jevnlige turneringer.  

For at alle skal få plass og oppfølging benyttes noen kategoriseringer i konkurranseidretten som tydeliggjør muligheter og veier mot målene man har. Hvordan kan klubbene, Padleforbundet og Olympiatoppen bidra til at den enkelte utøver og trener får optimalt utbytte ut ifra eget ambisjonsnivå?

Padleforbundet har et godt samarbeid med Olympiatoppen. Olympiatoppen har arbeidet frem definisjoner som gir et godt utgangspunkt for Padleforbundets konkurransearbeid.