Padletinget 2015

30.04.2015

Norges Padleforbund avholdt sitt ordinære ting fredag 17. til lørdag 18. april på Gardermoen.

Padletinget er arenaen der fremtiden for norsk padling formes. Det var gode diskusjoner med vekt på de neste årene og den fremlagte Virksomhetsplanen 2015-17, og det hele ble ledet med myndig hånd av dirigent Kirsti Jaråker.

Nytt styremedlem

Store deler av det sittende styret tok gjenvalg. Den eneste styreposisjonen som ble endret var andre varaplass hvor Lisa Johansen fra Moss KK etter eget ønske valgte å gå ut, og Reidun Erland fra Laksevåg KK gikk inn.

Styret i NPF i perioden 2015-2017 består av:

President - Geir Kvillum, Bærum KK

Visepresident - Tor Håkon Inderberg, OSI Elv

Styremedlemmer:

Ingunn Vika, Stavanger KK

Bente Solberg, BSI Padling

Sveinung Oftedal, Oslo KK

Varamedlemmer:

Morten Nyborg, Haugesund KK

Reidun Erland, Laksevåg KK