Morgendagens utøvere

Det er krevende å drive toppidrett. Man må arbeide systematisk og målrettet i lang tid for komme dit. Morgendagens utøvere tar sikte på å tilby lovende utøvere som ikke fyller kriteriet for toppidrett, men som likevel viser potensial og har all mulighet for å nå opp.

Definisjon Morgendagens Utøvere

De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.

Her er det altså viktig med en langsiktig plan som beskriver hvordan man skal trene fra de første treningsårene til man når opp til et nivå der man driver med toppidrett. Det vil si en plan som beskriver hvor mye, hvor ofte og med hvilket fokus man trener på de ulike aldersnivåer.