Trening i klubben

Trenerutdanning er en god måte å møte utøverne i klubben på. Padleforbundet har ansvar for utdanningsstigen og trenerutdanning. Klubbene anbefales å følge opp trenerne sine ved å gi dem muligheter for videreutvikling – for eksempel ved deltakelse på trenersamling i forbundsregi.