Padling for alle

Padling er for mange bevegelseshemmede en ny og annerledes måte å oppleve natur, mestring og nye sosiale arenaer. Tid og sted blir raskt glemt når du lydløst utforsker små virker mellom holmer og skjær.

Norges Padleforbund jobber mot visjonen «Gi liv til årene» Vi ønsker å skape padleglede for alle uansett alder og forutsetninger. Med enkle tilpasninger blir padling tilgjengelig for veldig mange mennesker

Kompetanse
Forbundet kan bistå med kompetanseheving for klubber som ønsker å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede. Padleforbundet arrangerer bland annet kurs for instruktører, i samarbeid med helsesportsenteret på Beitostølen, Valnesfjorden og Cato Senteret. Dette er et kombinert kurs, hvor aktivitetsleder og grunnkurs gjennomføres i ett og samme kurs. Aktivitetsleder praktiserer som kursledere for funksjonshemmede deltakerne på grunnkurs. Fokus på kursene er å øke kompetansen for kursledere og ansatte innenfor padling og funksjonshemning.

<to linker>

Øremerkete midler 
Norges padleforbund har øremerket midler til å støtte opp om tilbud og tiltak for inkludering av funksjonshemmede i padling. Klubber kan søke om tilskudd til å starte opp tilbud – eller kanskje det er behov for å videreutvikle eksisterende tilbud. Tiltak det søkes støtte til må i hovedsak være rettet mot barn, ungdom og unge voksne mellom 6 og 35 år. 
Eksempler på hva det kan søkes om tilskudd til:
- Oppstart av nye tiltak for økt aktivitet 
- Samarbeid mellom klubber for et bedre tilbud regionalt
- Ulike typer av rekrutteringstiltak
- Deltakelse på f eks temakurs eller tolkekurs

Padlesamlinger
Norges Padleforbund prøver hver sommer å arrangere nasjonale samlinger for målgruppen. Målet med samlingene er å inspirere flere bevegelseshemmede til å padle gjennom god aktivitet, sosialt felleskap og flotte naturopplevelser. I 2013 arrangerte Norges Padleforbund to samlinger. Det ene samlingen hadde utgangspunkt i Båthuset i Oslofjordens indrefjord og den andre på Hamarøy i nord Norge. I 2014 har vi arrangert en samling i Gurvika i Nevlunghavn.

Her kan du lese om våre samlinger:

<fire linker>

ParaCano og klassifiserng
I desember 2010 anerkjente den internasjonale paralympiske komite (IPC) parakano som en paralympisk sport for de paralympiske lekene i Rio de Janeiro 2016. <les mer link>

ParaCanoe at the World Champinships 

European Va’a Championships 2013 

Hjelpemidler
Barn og unge som har varig (over 2 år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne kan få hjelpemidler til stimulering for å opprettholde og/eller bedre motorisk kognitiv funksjonsevne. Gjennom NAV Hjelpemiddelsentral kan man for eksempel søke om spesialtilpasning, ombygning av kajakker.

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport

Eksempler på hjelpemidler innen padleaktivitet:

<fem linker>

Andre linker

 

International Canoe Federation, Paracanoe

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)
Enhet for funksjonshemmede


International paralympic committee (IPC)

International Committee of Sports for the Deaf (CISS)

European sport of deaf

Sport for the people with Intellectual Disabilities (INAS)

International Blind Sport Federation

Kontaktperson hos Norges Padleforbund:
Ann Katrin Eriksson
E-post: annkatrin@padleforbundet.no 
Mob: 928 44 111