Avvikskjema

Som i et ledd i systematisk (forebyggende) HMS-arbeid har Padleforbundet etablert et system for rapportering av uønskede hendelser.

Skjemaet er tenkt brukt både for NPF, klubber og enkeltpersoner som opplever en uønsket hendelse. For NPFs egne kurs er vi pålagt å ha et slikt system, men vi ønsker altså å samle inn mer informasjon fra klubber og enkeltpersoner.

Det kan være vanskelig å definere hva som skal meldes inn, men heller for mye enn for lite. Her må man vise litt skjønn, men det er ikke noe poeng å rapportere vanlige hendelser som ikke medfører mer enn hva man kan forvente når man f eks går i land på et glatt svaberg.

Skjemaet er et ledd i et større system der de innrapporterte hendelsene blir behandlet, og tiltak iverksatt etter alvorlighetsgraden av hendelsen.

Noen ganger kan forbundet iverksette et øyeblikkelige tiltak der informasjon blir sendt ut til de som er berørt eller som vil bli påvirket. Det som er mer vanlig er at hendelsene blir behandlet i riktig instans i forbundet, det være seg HMS-ansvarlig, TKene osv.

Formålet med det er som sagt å ha en systematisk tilnærming til hendelser som kan påvirke all padling i Norge (og utlandet) og komme med tiltak som kan minimere risikoen. Det er meningen å utgi statistikker og informasjon som skal være tilgjengelig på www.padling.no, slik at informasjonen kan komme til nytte for alle padlere.

Gå til skjemaet >>>