Haugesund Kajakklubb

Haugesund Kajakklubb er en av landets eldste padleklubber. Den ble startet allerede i 1935 gjennom et leserinnlegg i Haugesund Dagblad.

Initiativet til oppstart av klubben ble tatt av lærer Ole Bernard Øye.  15 personer møtte opp og meldte seg fra første dag. Samme år ble et enkelt klubbhus med plass til 40 kajakker satt opp ved Haugesjøen. Medlemmene ble invitert til turaktivitet og til å delta i konkurranser. I 1980 ble neste klubbhus innviet og i 2015 sto nok et nybygg ferdig.

Fakta:

Antall medlemmer: 650
Hva er klubbens målsetting(er):
Klubbens formål er å tilrettelegge for medlemmenes opplæring og padling, samt sosialt felleskap rundt kajakken med vekt på sikkerhet på tur.
Hvilke padlegrener driver klubben med: Havpadling.

På tur med Haugesund KK. Foto: Marit Bjørnestad

Planer for 2016

Medlemmenes egenorganiserte turer med start ved klubblokalene. I tillegg felles torsdagspadling kl 18.00 fra 28. april til 27. oktober og lørdagspadling kl 11.00 fra 29. oktober til 22.april.

Organiserte klubbturer

Fra 2015 har HKK satset på å arrangere turer til andre turområder, både dagsturer og overnattingsturer med to aktivitetsledere som turledere. Innenfor en radius på en times kjøring har klubben et rikt utvalg av øygrupper, ferskvann og fjorder som ligger klare for utforsking. Det var stor interesse og oppslutning om de 10 turene som ble arrangert i fjor.

Nye turer vil komme i 2016 og noen turer vil bli gjentatt som tradisjon slik den årlige Julaften- og 1. nyttårsdagspadling allerede er. I juni arrangeres klubbens tidspokalløp som også er veldig populært. I 2015 ble det også arrangert noen familieturer og aktivitet for UNG-padling, en gryende start som vil bli videreført og utviklet gjennom 2016. I år vil det også bli starta opp surfskipadling i klubbregi.

PÅ tur med HKK. Foto: Marit Bjørnestad

Dugnad

Vi er stolte av dugnadsinnsatsen i klubben. Klubbens nye lokaler er klare og skal innredes av klubbmedlemmene i 2016. Nesten 10 % av klubbmedlemmene deltar på ulike dugnader gjennom året og på ulike fellesarrangement, og samarbeidsarrangement som Friluftslivets dag.

Kurs

HKK arrangerer Grunnkurs Hav fra mai til september. Vi planlegger å arrangere mellom 15 og 20 kurs i år. Det vil også bli lagt opp til 1 – 2 UNG-kurs, og vi planlegger et teknikkurs i halvåret og evt. Aktivitetslederkurs Hav ved behov.

Krav til medlemmene

For å bli medlem i klubben må man dokumentere at en har tatt grunnkurs Hav, og de aller fleste starter i klubben gjennom kurset.

Velkommen til et fint og aktivt miljø!

Tekst: Haugesund Kajakklubb

Foto: Marit Bjørnestad

Bølger. Foto: Marit Bjørnestad

 

Dimensjoner. Foto: Marit Bjørnestad