RA Padleklubb

RA Padleklubb var opprinnelig en klubb for funksjonshemmede. Når har den et bredt spekter av aktive medlemmer.

Når ble klubben startet: I mai 1974 under navnet RA Padleklubb for funksjonshemmede.
Hvordan/hvorfor ble klubben startet: 4-5 funksjonshemmede møttes på Beitostølen HSS. Prøvde kajakk på Bamselitjern. De ønsket å starte med kajakkpadling i Osloområdet. Først på Bogstadvannet, så noen år på Dikemark i Asker. Endte opp ved Kolbotnvannet, der vi nå har fått oss et permanent anlegg.
Antall medlemmer: 70++

Torgils Utne er leder for RA Padleklubb, vi slo av en liten prat om klubben hans.

Hva er klubbens målsetting(er)?

Vokse forsiktig. Synes bedre i lokalmiljøet.

Hvilke padlegrener driver klubben med?

Flattvann og hav. Har også noen medlemmer med bakgrunn fra elv og rafting, uten at det er noe klubben driver med.

Hva er planene for 2016?

Få flere av medlemmene på ulike padlekurs, fornye båtparken og ferdigstille bryggeanlegget.

Ra Padleklubb

Dersom du skal trekke fram en ting hvorfor du er stolt av klubben din, hva er det?

Det at vi er åpne og inkluderende!

Jobbes det inn mot spesielle grupper som er lavt representert i padling?

Vi er en klubb som i utgangspunktet ble etablert for funksjonshemmede, og det er noe vi fortsatt jobber inn mot. Jobber også med å få flere ungdommer med i klubben

Står klubben for noen arrangementer, eller har dere planer i så måte?

Vi har et klubbløp på sensommeren. Vi leker også med tanken om et noe større arrangement, men det er foreløpig bare på planstadiet.

Hvordan er utstyrs- og anleggssituasjonen til klubben?

Jeg vil si at vi er godt utstyrt på anleggssiden. Vi har en ny, stor brygge og tilrettelagte uteområder, samt en stor oppvarmet kjeller med båtlager og samlingsrom. Deler av båtparken er moden for utskifting, da den nærmer seg 40 år.

Du kan velge en ting du gjerne vil ha innfridd på vegne av klubben, hva er det?

Fått fornyet deler av båtparken, kjøpt inn mer padleutstyr tilpasset bruk for funksjonshemmede og ikke minst en kajakkhenger.

Klikk her for å se nettsiden til RA Padleklubb 

Følg oss på Facebook 

Ra PK