Stavanger Kajakklubb

Stavanger KK er en av landets største padleklubber og er aktive innen både elv, hav, sprint og polo. Her er en presentasjon av klubben ved daglig leder Kalle Eide.

Med hele Rogaland som nærområde har padlere i Stavanger KK mye å velge mellom. Havet ligger rett ut fra byen, der fjordarmer med øyer og holmer gir fantastiske turmuligheter og realistiske treningsmuligheter for padlere som vil bli trygge under krevende forhold. Sprintpadlerne kan trene på lokale vann, mens elvepadlerne kan veksle mellom lokale elvestrekninger og bølgesurfing på jærstrendene. I tillegg disponerer klubben innendørs basseng vinterstid. 

Når ble klubben startet: 31. Oktober 1968 

Hvordan/hvorfor ble klubben startet: For å samle de som padlet i området rundt Stavanger.  

Hva er klubbens målsetting(er): 

Vår visjon: Å fremme padleglede innen trygge rammer.

Hovedmål:

  • Et aktivt padlemiljø for alle padlegrener, der fokuset til en hver tid skal være sikker padling.
  • Det skal satses aktivt på å øke antallet yngre medlemmer.
  • Et stabilt apparat av frivillige, turledere og instruktører for å ivareta medlemmenes behov.
  • Være den største og mest veldrevne padleklubben i regionen.

Hvilke padlegrener driver klubben med:

  • Hav- og turpadling
  • Sprintpadling
  • Kajakkpolo
  • Elvepadling

Hva er planene for 2016: Først og fremst vil vi bygge et nytt klubbhus, et svært etterlengtet og savnet bygg og samlingssted. Samtidig vil vi ivareta aktivitetsnivået for de som er medlemmer i dag.

Antall medlemmer fordelt på kjønn pr. 1.1.2015:
Kvinner: 661
Menn: 857
Totalt 1508

Foto: Marius Strøm

Foto: Marius Strøm

Dersom du skal trekke fram en ting om hvorfor du er stolt av klubben din, hva er det?

Veldig vanskelig, men hvis jeg skal velge, så er det bredden jeg er mest stolt av. Bredden i aktiviteter, engasjement, padlere og frivillige.

Jobbes det inn mot spesielle grupper som er lavt representert i padling?

Vi prøver å jobbe spesifikt mot barn og ungdom, samt å kunne inkludere funksjonshemmede mer i våre aktiviteter.

Står klubben for noen arrangementer, eller har klubben planer i så måte?

Vi deltar på mange ulike fellesarrangementer hvert år: Padleweekend i Stavanger, Padlingens dag, Familiedag i regi av Lions, Naturdag på Stokkavannet, Miljøsøndag på Breiavannet, Rennesøydagen og har fast årlig introdag for Næringsforeningen i Stavanger

Hvordan er utstyrs- og anleggssituasjonen til klubben?

Aldri nok, men utstyrsmessig ligger vi godt an med mange kajakker og bra utstyr til bruk for våre medlemmer. Anlegget er en tragedie: Gamle nedslitte lagerlokaler som leies av kommunen og her er en av de største utfordingene vi har i dag.

Du skal trekke fram et ønske du gjerne ville hatt innfridd på vegne av klubben, hva ville det blitt?

Ferdigstilling av nytt klubbhus er uten tvil det største som kan skje, sannsynligvis realisert i løpet av et års tid!

Følg gjerne Stavanger KK på Facebook.

Foto: Kalle Eide

Foto: Kalle Eide

Foto: Kalle Eide

Foto: Kalle Eide

Foto: Marius Strøm

Foto: Marius Strøm