Kajakkpolo

 

Barn og unge under 20 år

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
 • Innendørs aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

For alle

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Arrangementer

 • Det er fra 14. januar ikke lenger noen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper og lignende.
 • For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Les mer om reglene for gjennomføring av arrangementer.

Toppidrett