Koronavettregler

Norges Padleforbund takker for støtte og innsats kajakkpadlere og padleklubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Vi er nå i en fase hvor det oppfordres til å bruke sjøen i trening og fritid. Dette gir flotte muligheter, men det følger også et ansvar hvor hver enkelt må vurdere risikoen man utsetter seg selv og andre for.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Veileder for idrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Denne finner du HER.

For fullstendig veileder fra Helsedirektoratet, kan du lese denne her: Smittevern for idrett (covid-19)

Merk: Lokale regler fra kommunen kan sette større begrensninger for aktiviteten, enn gitt gjennom de nasjonale føringene. Hold deg derfor oppdatert på hvilke regler som gjelder i din egen kommune

Sist oppdatering (20.juni) gjelder:

  • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 
  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

Norges Padleforbund har satt opp følgende råd som gir retningslinjer for padling:

 1. Maks 40 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder, så lenge kravet om avstand overholdes.
  • Det kan være mer enn 40 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 40 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).
  • For et idrettsarrangement utendørs er grensen satt opp til inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser., se veileder for nærmere detaljer
 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk
  • Følgebåt / sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.
 3. Minimumsavstand på 1m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte. Kravet til avstand kan avvikes for:
  • Barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
  • Toppidrettsutøvere
  • Der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.
  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.
  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Fellesgarderober / fellesdusj og treningsrom kan nå benyttes under forutsetning at smitteverntiltak ihht. helsemyndighetenes føringer følges
 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

Ved uttak av private kajakker er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene. For å minimalisere trafikken i klubblokalet - tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.

Les deg opp på andre ressurser:

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Smittevern for idrett (covid-19)
Redningsselskapet: https://www.redningsselskapet.no/korona/
Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Virke (Smittevernsveileder for treningsvirksomheter): https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf