Ren kyst 2

14.03.2016 17.41.55

Den første Ren kyst-filmen ble lansert for et par år siden, og var en stor suksess som ga mye oppmerksomhet rundt prosjektet. Nå er etterfølgeren klar – her er Ren kyst 2.

Se filmen Ren kyst 2 her: https://www.youtube.com/watch?v=_jTVgH-dlFI&feature=youtu.be

Prosjektet Ren kyst er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Tromsø kommune / Ishavskysten Friluftsråd. Bo Eide er leder for prosjektet, og er selv aktiv havpadler i Tromsø Havpadleklubb:

- Prosjektet kommer til å fortsette med rydding i Tromsøregionen år også. Det er de frivillige som gjør langt den største innsatsen her, vår rolle er stort sett å koble folk med steder som trenger rydding. Mange av de lett tilgjengelige stedene er nå ryddet, og vi prøver nå på de litt mer vanskelige og avsidesliggende lokalitetene. Der er det dessverre like mye søppel, som er mer ressurskrevende å hente ut.

Foto: Ren kyst

Foto: Bo Eide

- Den nordlige delen av Norge ligger dessverre svært godt til i forhold til å ta mot marint avfall fra store deler av Nordsjøen og Nord-Atlanten, det er lett å forstå når en ser på strømsystemer og fremherskende vindretning. Her driver mye i land på vei nordover, men alt stopper ikke her. Selv i Barentshavet er det nå store mengder marint avfall, og Svalbard er endestasjonen for mye

Oppslagsbilde: Bo Eide 

Flere alternativer

Clean up Lofoten: http://www.cleanuplofoten.no/

Nordic Ocean Watch er surfernes strandryddeinitiativ: http://www.nordicoceanwatch.no/

Hold Norge Rent har et nasjonalt ryddeinitiativ, kalt Strandryddedagen: Meld rydding på: www.ryddestrand.no

Vil du engasjere deg? Sjekk Facebookgruppa Padlere mot plast: https://www.facebook.com/#!/groups/473878646047295/?fref=ts

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst 

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

F

Foto: Ren kyst

Foto: Ren kyst

 Foto: Bo Eide

Tags: #Hav