Padling på dagtid

13.11.2016 22.04.49

I 2014 holdt Fredrikstad Kajakklubb et kurs i samarbeid med «Aktiv på dagtid». Dette ble starten på et prosjekt som har hjulpet mange som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet til å oppdage turpadling som mosjonsaktivitet.

Alle bilder: Gry Gerhardt/NPF

Prosjektet ble først organisert som et tilbud gjennom Aktiv på dagtid, men fortsatte videre i klubben som et tilbud til alle som ønsket å være med å padle på dagtid. Medlemmer fra alle klubbene i nærområdet har vært invitert til å delta, og i år har det deltatt mellom 10 og 20 padlere på de ukentlige tirsdagsturene.

Padling på dagtid. Foto: Gry Gerhardt/NPF

Tilrettelagte kurs

Basert på erfaringer fra andre tilrettelagte kurs og ordinære våttkortkurs, ble introkurset som er på fire timer fordelt på to timer to dager på rad. Dette ble gjort som et forsøk, og ble meget godt mottatt. 12 personer fikk oblat for Introkurs, og det var stor interesse for mer padling. Grunnkurset ble kjørt over tre dager med henholdsvis to bolker på fire timer og en turdag på åtte timer, noe hele 30 personer har gjennomført i tidsrommet 2014 til 2016.

Padling på dagtid. Foto: Gry Gerhardt/NPF

Flere regioner

I 2016 søkte NPF MD om midler til å utvikle tilbudet og få dette ut i flere regioner i landet. Molde KK var første testklubb utenom Fredrikstad, og har hatt fire padletilbud på dagtid siden oppstart den 27. september i år. Der har det vært seks personer som har deltatt fast på tilbudet, som har vært ledet av to aktivitetsledere hver gang.

Padling på dagtid. Foto: Gry Gerhardt/NPF

Medlemmer i lokale padleklubber

Målet er å gi deltakerne lyst til å padle videre som medlemmer i en av de 125 padleklubbene som er tilsluttet NPF. Aktiviteten skal ha lav terskel på den måten at alt utstyr og materiell blir fraktet dit deltakerne skal møte opp. Dessuten deles kursene opp over tid, primært ukentlig. Da rekker deltakerne å opparbeide en rutine på det å komme seg ut.

Padling på dagtid. Foto: Gry Gerhardt/NPF

 

Tags: #Hav , #Funksjonshemmede