EtU ledelse funksjonshemmede på Catosenteret 2019

05.07.2019 08.22.00

Helgen 21-23 juni var det igjen tid for et av kursårets høydare: Etterutdanning for padleledere i tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede. Dette er et kurs hvor alle kursdeltakere og kursholdere blir utfordret i nye problemstillinger, som tilrettelegging av utstyr, innhold i aktiviteten, pedagogikk, kommunikasjon og ikke minst rent menneskelig.

Dette kurset er et av flere tiltak for å møte vår visjon: “alle skal gis mulighet til å utøve sikker aktivitet ut fra sine ønsker og behov”. For å gjøre denne visjonen virkelig bør det gis et tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede i nærmiljøet. Etterutdanningen, som er gratis for deltakerne, bringer kompetanse ut i klubbene og senker dermed terskelen for å skape tilrettelagte tilbud.

Vi (kursholderne Trond og Gry) møtte opp på fredag ettermiddag, spente og forventningsfulle. Det kom 12 padleledere, 12 deltakere fra Catosenteret og 2 idrettspedagoger som vi skulle fordele i grupper og legge til rette for slik at det ble masse god læring og erfaringsutveksling. Denne etterutdanningen er basert på at man samarbeider i grupper og deler erfaringene med hverandre underveis i kurset. 

Alle deltakere ble kjent med hverandre i gruppene, og laget en plan for hva som skulle skje i helgen. Deretter gikk alle hvert til sitt og allerede nå hadde inntrykkene og tankene begynt å gjøre seg gjeldende. Mange ulike utfordringer og mange potensielle tilpasninger skulle tenkes ut. 

Lørdag formiddag bar det ned i bukta for å teste ulike hjelpemidler, båttyper, og litt rollespill for å sjekke hvordan ulike funksjonsnedsettelser kan arte seg for en som skal padle. Dette var både spennende og utfordrende. Noen ganger var det lite som skulle til for å komme i gang, andre ganger var det uventede hinder som måtte løses. Erfaringen var at det må testes ut for hver enkelt person, fordi ingen er like selv om diagnosen er den samme.

Været viste seg fra godsiden, og sånn sett ble omgivelsene perfekte for en slik samling, hvor det var på det meste 28 kajakker på vannet samtidig. I Brevikbukta er det vanligvis fint tilrettelagt, men denne gangen hadde de laget nye toaletthus, og disse var ikke åpnet eller klare til bruk enda. Selv om kommunen lovte oss å åpne opp hjalp ikke det når toalettene ikke var montert. Organisasjonsutvikler Martin måtte derfor ut og skaffe en “løsdo” på Jula så vi hadde noe å by på når nøden ble stor. Dette fungerte helt utmerket :-) Slikt er viktig for å skape gode rammer og forutsetninger for læring, noe dette kurset jo handler om.

Denne helgen ble svært lærerik og givende for de fleste. Mange av deltakerne fra Catosenteret fikk se at padling er mulig, også med de mer ranke kajakkene. Kano med utrigger ble utforsket og fungerte utmerket helt til du skulle svinge i motsatt retning av utriggeren. Verdt å teste også for padleledere som i hovedsak kom fra hav og flattvann.

Målet om å senke terskelen for å ta imot personer med nedsatt funksjonsevne i klubbene er ihvertfall oppnådd. Dette er verdifullt fordi usikkerhet gjør at man ikke tør å inkludere alle av frykt for å havne i uønskede situasjoner på vannet. 

“Tusen takk for et fantastisk lærerikt, inspirerende og hyggelig kurs i flotte omgivelser. Denne helgen har for meg gitt begrepet innsatsvilje en ny dimensjon. At det kom noen tårer når jeg ble alene i teltet etter å ha spist kveldsmat med noen av pasientene og fått deres historie, har jeg nok heller ikke vondt av 🙂 Er det ett kurs du som padleleder ønsker å prioritere bør det være dette.”
-Johnny Hundershagen, EtU-deltaker

Tekst: Gry Gerhardt
Foto: Trond Glesaaen

  

Tags: #Funksjonshemmede , #Generelt