ETU Ledelse Funksjonshemmede

06.06.2017 09.55.55

Padling er en fantastisk aktivitet for mange typer funksjonshemminger. Vi har fortsatt noen få ledige plasser på vårt spennende videreutdanningskurs for NPF aktivitetsledere, turledere og veiledere helgen 23.-25.juni, er du interessert?

ETU Ledelse Funksjonshemmede er en etterutdanningsmodul for aktivitetsledere, turledere og veiledere innen alle grener av NPF Våttkort. Kursdeltager må være medlem av en padleklubb tilsluttet forbundet. Årets kurs arrangeres på Catosenteret i Son, Gry Gerhardt og Martin Lillehagen Hanssen er kursledere. 

Økt kunnskap og erfaring

Kurset gir økt kunnskap og erfaring i å tilrettelegge padling som aktivitet for ulike funksjonshemminger. Etter endt kurs skal kursdeltagerne:

  • ha kjennskap til hvordan idrett for funksjonshemmede er organisert i Norge.
  • kjenne til forskjellige typer funksjonshemninger og hva det betyr for padleaktivitet.
  • ha kjennskap til generell tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler.
  • kunne gi en innføring (grunnkurs) i padling til en funksjonshemmet.
  • kunne finne frem hensiktsmessig teknikk og utstyr ut ifra padlerens fysiske forutsetninger og motiv for aktivitet.

Helgesamling

ETU Ledelse Funksjonshemmede legges opp som en helgesamling i samarbeid mellom naturlige arenaer og møtesteder (f. eks helsesportsenter) for funksjonshemmede og NPF. Vi bruker primært havkajakker av praktiske årsaker, men kurset er relevant for alle grener av padling.

Tilrettelegging, samtaler og utveksling av erfaringer

Kurset gjennomføres med en blanding av e-læring, teori og praksis, og læringen kommer gjennom tilretteleggingen, samtalene og utvekslingen av erfaringer. Kursdeltagerne gjennomfører et tilpasset grunnkurs for senterets pasienter (funksjonshemmede) som del av ETU Ledelse Funksjonshemmede. NPF dekker reise og opphold!

Meld deg på her. 

Fotograf: Trond Glesaaen/NPF

Foto: Trond Glesaaen/NPF

Tags: #Hav , #Kano , #Funksjonshemmede