Fellessamling på Olympiatoppen med padling og seiling

30.01.2019 12.28.00

Fellessamling på Olympiatoppen med padling og seiling 25-27 januar 2019 - En viktig erkjennelse til egen utvikling.

 

 Før Olympiatoppen ble opprettet mot slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, var det ikke vanlig å tenke at idretter som var veldig forskjellig i karakter og årstiden den ble utøvd på, kunne lære noe vesentlig av hverandre for å oppnå noe i sin spesifikke idrett. 

 

 Hva i all verden kunne en ballettdanser tilføre av kunnskap og treningsprinsipper en padler? Hva kunne en stuper tilføre en seiler? Ja hva i all verden kunne en seiler tilføre en padler? eller omvendt?

 

Bakgrunnen for denne felles samlingen ved Olympiatoppen med unge lovende seilere og padlere i alderen 15-19 år, er nettopp denne viktige erkjennelsen av, og ydmykheten for, at det alltid er noe å lære av andre idretter og andre mennesker. Olympiatoppen ønsker at det skjer en kunnskapsutveksling og meningsbrytning på tvers av idrettskulturer og miljøer, i større grad enn hva tilfellet er i dag. Dermed markerte denne samlingen at seiling og padling nå er tidlig ute med å knytte bånd for videre samarbeid både faglig og sosialt. 

 

Variasjon og komfortsone

 

Et gjennomgående tema for samling var blant annet VARIASJON. Vi gjennomførte en rekke aktiviteter som utfordret vår komfortsone og evner. Motbakkedrag på ski på åtte minutter opp mot Ullevålseter, var en hard økt for mange som knapt hadde hatt ski på beina siste året. Særlig rogalendingene og bergenserne fant sammen i små tette grupper opp gjennom bakkene. Her var ikke padlerne mye bedre enn seilerne, begge kom de fra snøfattige landsdeler. Likeså basistreningen til Peer Moberg (seiling) fikk mange utøvere til å kjenne på smerteterskelen i seg.

 

Gjengen varmer opp til en hard økt …   Breakdanse var nytt for de fleste…

 

Noe av høydepunktet for mange var da en profesjonell breakdanser holdt vår oppmerksomhet i over to timer. Her fikk vi virkelig teste vår komfortsone.  Få hadde trodd at de alle som en skulle lage et dansenummer med innøvd selvkomponert koreografi, og utføre dette foran alle sammen – til stormende applaus!

 

 

                           Fellesskap og samhold i dansen mellom seilere og padlere

 

 

 

Hva kan en stuper lære en padler eller seiler? Alle forstod at balanse, koordinasjon og konsentrasjon er felles for alle prestasjoner.  Tusen takk til tidligere landslagsstupere og OL deltakere i stuping, som lærte oss elementære ting ved sporten. 

 

 

Fra Peers basis trening…. Ingen nåde ble vist… Sosialt samvær rundt en Pizza på Egon…

 

 

Olympiatoppens fagavdeling

Olympiatoppens fagavdeling gav samling det nødvendige faglige innholdet innenfor tema som vi hadde etterspurt, ernæring og styrketrening. Under kostholdsforedraget ble utøverne bevisstgjort på at vanlig norsk kosthold er godt nok. Beskjeden var krystallklar: Man trenger ingen tilleggsprodukter av typen kosttilskuddsprodukter. Olympiatoppen anbefaler kun tran som et kosttilskuddsprodukt, alt annet er unødvendig, såfremt man er normalt frisk. Et godt kosthold handler om god planlegging, og det å gjøre ting enkelt. Også innenfor styrketrening ble vi bevisstgjort på elementer som kan gjøres bedre, enten man seiler eller padler.

 

En stor takk til Olympiatoppens fagansvarlige for deres bidrag til samlingen.

 

Det hele mennesket

 

Å utvikle utøvere handler om å skape en helhet hvor også verdier og det mentale utgjør en vesentlig del. Under samlingen gjennomførte vi et gruppe arbeide hvor utøverne fikk reflektere rundt ulike "caser" knyttet opp mot individuelle og kollektive prestasjoner. Her fikk de oppgaver om hvordan man kan utvikle den indre samtalen i og under en konkurranse? Hvilken rolleforståelse har de i forhold til å være på et landslag? Og hva legger en utøver i det å være lojal overfor sin lagkamerat eller venninne?

 

 

 Bildet fra gruppeoppgavene omkring "Caser" de skulle løse i fellesskap. En av oppgavene gikk på hvordan man kunne påvirke den indre samtalen gjennom valg av såkalte "trigger ord". 

 

 

Gruppene var satt sammen av både padlere og seilere, slik at de kunne få til en dialog på tvers av sin tankekultur…

 

Veien videre

 

Samlingen var inspirerende og lærerikt. Det å knytte bånd mellom ulike miljøer er spennende og utfordrende. Alle kan vi utvikle oss videre, alle kan vi ta nye standpunkt i såkalte etablerte sannheter som råder innenfor våre spesifikke miljøer.

 

Det er ønskelig at dette samarbeidet mellom seiling og padling videreutvikles og fortsetter, og at vi ved neste samling kan bringe inn enda flere idretter som kan berike oss alle, hver på sin måte.

 

 

 

Med sportslig hilsen

 

Svein Egil Solvang og Peer Moberg

 

 

 

 

Tags: #Flattvann , #Ungdomspadling