Norges Padleforbund søker kommunikasjonsmedarbeider

11.02.2019 11.55.36

Norges Padleforbund organiserer padleaktiviteter i Norge. Gjennom 125 klubber med 22.000 medlemmer, tilbyr vi Flattvann (sprint og maraton), Havpadling, Elvepadling, Kajakkpolo og Surfski. NPFs hovedmål er «Flere aktive medlemmer i robuste klubber». NPF skal mot dette målet styrke vår kommunikasjon internt og eksternt. Les mer om Norges Padleforbund på www.padling.no

NPF har kontorplass på Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo.

 

Norges Padleforbund søker Kommunikasjonsmedarbeider i engasjement.

Tiltredelse: Snarest.  Stillingen er en deltidsstilling.
Stillingen krever ikke at innehaveren skal ha fast plass på NPF-kontoret, men må ha tett kontakt med de ansatte i forbundet gjennom jevnlig oppmøte på arbeidsplassen. En arbeidsstasjon vil være tilgjengelig for medarbeideren tilknyttet Forbundskontoret på Idrettens hus, Ullevål Stadion.

 

Arbeidsoppgavene:

 • Nyhetsoppdateringer og innlegg på sosiale medier for å skape samtaler og engasjement rundt Norsk Padling.no
 • Facebookside «Norsk padling»
 • Instagram-konto «Norsk padling»
 • Utsendelser av pressemeldinger i samarbeid med Sportssjefen eller andre ansvarlige i NPF
 • Utvikle et system for klubb-informasjon.
 • Det forventes noe reising ut til arrangementer, samlinger og konkurranser.
 • I samarbeid med administrasjonen utvikle en plan for kommunikasjon til forbundet.
 • Aktivt bruke denne planen ved ulike kommunikasjonskanaler for å nå ut til klubbene med informasjon fra forbundet.
 • Kommunisere vår virksomhetsplan, herunder verdier, visjon, mål og innsatsområder.
 • Veilede utøvere i dere kommunikasjon, herunder påse at de følger de retningslinjer og rammer utøveren må følge.
 • Markedskommunikasjon, herunder også kontakt med samarbeidspartnere.
 • Tilrettelegge for god kommunikasjon og synliggjøre oppslag og nyhetssaker.

Egenskaper:

 • Evne til å utvikle gode systemer for forbundets kommunikasjon.
 • Må håndtere ulike plattformer for kommunikasjon.
 • Er kreativ og nytenkende, med kontroll på oppgavemengden.
 • Må beherske fotooppdrag, og bruk av stillbilder på de ulike kommunikasjonsplattformene.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, gjerne fra høyskole/universitet.
 • Erfaring med kommunikasjon.
 • Evne til å formidle virksomhetsplanens innhold internt og eksternt.
 • Flink til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • God kunnskap om idrett.

 

Arbeidstiden er stort sett innenfor normal kontortid, men det må påregnes noe

kvelds- og helgearbeid. Det vil også innebære en del reising, primært i Norge.

 

Arbeidssted: Idrettens Hus på Ullevål Stadion, Oslo.

Lønn etter avtale.

 

Søknad sendes til sven.anderssen@padling.no.

Merk søknaden ”Kommunikasjonsmedarbeider”.

Søknadsfrist: 1.03.2019.

Kontaktperson: Sven Nordby Anderssen tlf. 92444558.

Tiltredelse så snart som mulig.

Tags: #Generelt