Padletinget 2019 - Padleglede for alle!

07.04.2019 10.10.09

Med ny virksomhetsplan og endringer i styret ga Padletinget 2019 retning for Norsk Padling i de neste to årene.

 

Padletinget 2019 ble avholdt på Clarion Hotel & Congress oslo Airport. Totalt var det 73 påmeldte delgater fra 29 klubber til stedet under Tinget. I tillegg til delegatene deltok 17 andre deltakere fra administrasjonen, observatører og tekniske komiteer. 

Tinget ble åpnet og innledet av NPFs president Geir Kvillum. Etter en kort innledning presenterte Pål K. Rønnevik, leder for forretningsutvikling og fornying i NIF hvordan Norsk idrett vil utvikle seg i tiden fremover.

Til å ta forsamlingen gjennom sakslisten ble Kirsti Jaråker valgt som dirigent, og en dyktigere dirigent skal man lete lenge etter! Med god struktur ble alle sakene behandlet av forsamlingen, der årsrapporter, regnskap, virksomhetsplan m/budsjett, innkommende saker og valg av ulike verv i NPF sto sentralt.

Forsamlingen gjenvalgte Geir Kvillum som president, med Bente Solberg som visepresident, vi gratulerer! Som et friskt tilskudd til styret ble 23 år gamle Ingrid Botslangen Frantzen fra Molde KK valgt inn samen med resten av styret som representerer mangfoldet i forbundets grener, utstrekning og medlemmer. Under følger en oversikt over det valgte styret, kontrollkomitee og sanksjonsutvalg. Vi gratulerer med valget!

Vi retter nå blikket fremover der det nye styret, klubbene og resten av Norsk Padling jobber samlet mot å nå målene vi har satt oss!

 

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Padling i toppen , #Ungdomspadling , #Funksjonshemmede , #Generelt , #VM Maraton 2020