Sommerhilsen 2018

21.07.2018 09.41.40

Kjære padlevenner, 

Litt informasjon fra oss sentralt nå som sommeren er godt i gang og padleaktivitetene er på topp.

Idrettsregistreringen /samordnet rapportering
2017 tallene viser en økning for NPF på rundt 2.500 i forhold til 2016. Også for barn og ungdom har vi hatt en fin vekst. Dette er gode nyheter som reflekterer at det gjøres mye godt arbeide i våre klubber

Klubbundersøkelsen

Styret i NPF ønsket å kartlegge klubbenes ambisjoner og rammer for å bidra til målet om en nær dobling av antall barn og ungdom, som vedtatt på siste padleting. Kartleggingen ble gjennomført ved en Questback til klubbene der temaet var rekruttering av barn og unge. Alle klubbene i forbundet ble invitert til å være med på undersøkelsen, og mange tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Vi ser at det er varierende hvor mye hver enkelt klubb velger å fokusere på barn og ungdom, men at det i flere klubber er mye bra tilrettelegging for god aktivitet! God tilgang på utstyr og treningsområder er en viktig forutsetning for at barn og ungdomsaktivitet ute i klubbene skal lykkes.

Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres i fire sentrale punkter:

1. Ønske

Det er en god positivitet ute i klubbene og et ønske om å rekruttere og ha et tilbud til barn og unge er klart til stede!

2. Kapasitet

For flere av klubbene er det ikke nok ressurser i form av kapasitet på trener- og resurspersonsien til å dekke medlemmene sine ønsker og behov.

3. Gode tilbud

Av klubbene sin oppfatning har forbundet gode tilbud og tiltak, herunder blir følgende barn og ungdomstilbudene vurdert og brukt:

(Klikk inn på tilbudene for å lese mer)

Introduksjonskurs UNG
Grunnkurs UNG
Teknikkurs UNG
Aktivitetsleder UNG
Etterutdanning (EtU) UNG
Påskesamling
Breddesamling
Sommerleire
NM / NC / regionsmesterskap / klubbmesterskap

4. Kjennskap

For å øke rekrutteringen viser undersøkelsen at det er mye å hente i å få de gode tilbudene kommunisert ut i klubb. Tilbudene er gode, men forbundet har en utfordring med å nå ut til klubbene og medlemmene med disse tilbudene.4. Kjennskap

Veien videre:

Klubbutvikling vil kunne styrke mange av klubbene betraktelig og medføre at de står bedre rustet til å starte opp / utbedre tilbudet for barn og unge. Klubbutviklingsbesøk (med tema tilpasset hver enkelt klubb) et godt tiltak for å øke rekrutteringen i klubb. Sentralt vil forbundet fortsette med å jobbe aktivt for å nå ut med de gode tilbudene og tiltakene slik at de blir kjent og benyttet ute i klubbene. Her har også klubbene et ansvar for å søke denne informasjonen.

Har din klubb lyst til å starte opp et barne- og ungdomstilbud, eller har utfordringer med å få inn nok trenere og resurspersoner? Ta kontakt, så hjelper vi dere i gang!

Økonomiske barrierer i idretten

Det har vært flere medieoppslag om kostnader ved deltakelse i idrettslag det seneste året. Noen idretter har blitt trukket frem hvor dette kan være ekskluderende for deltakelse for barn av familier med lav inntekt. Vi ber klubbene være oppmerksomme på dette, og gjøre vurderinger rundt prisfastsettelser på deltakelse i alt fra kontingenter, treningsavgifter, samlinger og andre aktivitets tilbud. NPF ønsker ikke å ha det slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør deltakelse i padling.

Forsikringsavtaler i klubb
NPF tilbyr pr dags dato ingen egen forsikring for tilsluttede klubber og medlemmer over 13 år. Det betyr at klubbene selv må ta kontakt med forsikringsselskap for å dekke klubbens behov. Forsikringsselskapene If og Gjensidige har et tilbud rettet mot idretten

Alle klubber er pliktig til å tegne en egen underslagforsikring for sin klubb og de som disponerer klubbens konto(er). Les mer om klubbforsikringene på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Race Manager

Versjon 2 av Race Manager ble tatt i bruk til første NC stevne i år. Tysvær KK som arrangør av NC1 gjorde en viktig jobb i utprøvingen og systemet fungerer stadig bedre. Alle tre NC stevnene før sommeren ble kjørt i Race Manager. I versjon 2 ble det blant annet lagt til påmelding til lunsjer, overnattinger og oppsummering av hvor mye hver klubb skal betale. Det er oversiktlig for arrangørklubb og deltakende klubb.

VM maraton 2020
VM 2020 i maraton nærmer seg med stormskritt og arbeidet med planleggingen er godt i gang. Styret til arrangementet melder om god fremdrift og engasjement rundt arrangementet som vil finne sted på kadettangen ved Sandvika. I 2019 skal det arrangeres et World Cup stevne i maraton samme sted. Birger Vik er nå ansatt i en midlertidig stilling som daglig leder Støtten fra Bærum kommune er meget god, og vil være en av suksesskriteriene for et vellykket mesterskap.

Våttkort

Etter en noe treg start på sesongen har våttkortsalget tatt seg bra opp, og det holdes mange kurs i vårt landstrakte land. Med over 115 000 våttkort ute, er det den suverent ledende standarden innen padling i Norge. For forbundet og klubbene er betydningen av våttkort stor, da det også er en god og viktig inntektskilde for forbundet og klubber. Og viktigst, våttkort sikrer mer trygg og sikker padling, samt padleglede og mestring til nybegynner som vel som erfarne padlere. 

NM-Veka

Gled deg til uke 33, da kan du blant annet se NM i Kajakkpolo når NRK sender fra NM-Veka i Stavanger. Arrangementet er et samarbeid mellom NIF, flere av særforbundene og NRK, og hensikten er å løfte fram mange av de idrettene som ellers ikke får så mye oppmerksomhet i media. NM i Kajakkpolo av stabelen lørdag 18. og søndag 19. august i Vågen i sentrum av Stavanger. Stavanger KK stiller som teknisk arrangør, og har fått tildelt dette av NPF under arrangementet. Det blir innledende runder lørdag og finaler søndag, og NRK skal sende fra finaledagen.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en fortsatt god padlesesong og god sommer!

 

På vegne av administrasjonen og styret i NPF

Sven Nordby Anderssen (s)                                      Geir Kvillum (s)

Gen.sek                                                                      President

 

 

 

 

Tags: #Generelt