Uttakskriterier Junior 2017

08.03.2017 20.46.38

Uttakskriterier for uttak til: Junior/U23 EM i Beograd, Serbia den 22. – 25. juni og Junior/U23 VM i Piesti, Romania den 27. – 30. juli.

K1: Vist nivå for plassering blant de 6 beste
K2: Vist nivå for plassering blant de 10 beste
K4: Vist nivå for plassering blant de 15 beste for gutter og 12 beste for jenter

Det er i følgende tabell satt opp tider fra tidligere VM og EM, i samsvar med overstående krav.  Tidene er veiledende, og det vil bli tatt hensyn til forhold på de aktuelle uttaksstevnene.

null

Nordisk, Silkeborg, Danmark 5.-6. august

Her vil det bli sendt et lag på 2-6 damer og 4-8 herrer.  Krav til uttakelse vil igjen basere seg på tidstabell over og kriteriene under, men vi ønsker å stille en båt på alle distanser

Uttaksstevner:

København spring regatta, 29-30. April
NC 1 Årungen, - 20. - 21. mai
NC 2. Årungen – 10. – 11. juni

Laget til EM og Nordisk tas ut etter NC2 og laget til VM blir tatt ut etter EM
Ved tvil kan det bli kjørt testløp.

Generelt:

  • Deltagere må stille på de distanser han/hun ønsker å bli tatt ut i. Dette gjelder også lagbåt.
  • De aktive som aspirerer til å bli uttatt, forventes å delta på alle uttakingsstevner og testløp som settes opp, om ikke annet er avtalt.
  • Som grunnregel gjelder at muligheten til å bli uttatt til landslaget er størst hvis man kjører alle uttakingsstevner. Det vil også være negativt med hensyn til et uttak at en utøver bryter eller gir opp et uttakningsløp.
  • Ved uttaket til lagbåter vil utøvers K1 resultater først legges til grunn, men det er den lagbåtsammensetningen som går fortest som blir valgt. Da uavhengig av utøvers K1 nivå.
  • Uttakningsansvarlige kommer til å ta ut K-2 og K-4 kombinasjoner til testløp ved uttakingsstevner.
  • De uttaksstevnene som er nærmest i tid til konkurransen for uttak vil ha størst betydning.
  • Klager skal sendes skriftlig fra klubben og sendes TKF. Klager direkte fra foresatte behandles ikke.
  • Ved eventuelle skader og sykdommer ønsker landslagssjefen informasjon om dette. Avgjørelse for hva som er beste løsning for utøver og laget blir tatt i samarbeid med utøver, ledelse og medisinsk apparat. Utøvere kan ved spesielle situasjoner likevel bli tatt ut til representasjon dersom landslagssjefen er trygg på at utøveren vil øke nivået i laget.
  • En utøver som blir tatt ut til å representere i EM,VM eller nordisk, plikter å padle de distansene som en er uttatt til.

Uttakningsansvarlig for junior er Jacob Norenberg, Mattis Næss og sportssjefen i NPF

Oppslagsbilde: Christine Juul/Strand KK

Tags: #Flattvann , #Padling i toppen , #Ungdomspadling