Uttakskriterier ungdomslandslaget 2017

21.03.2017 09.31.14

Her er uttakskriteriene til Nordisk Mesterskap Sprint i Silkeborg, Danmark den 5. og 6. August 2017

Grunnlag

Uttaket til nordisk mesterskap offentliggjøres søndag 25. juni 2017. Uttaket gjøres primært på bakgrunn av prestasjoner under oppgitte uttaksstevner. Utøvere oppfordres utover oppgitte stevner å delta på andre stevner. Solide prestasjoner i andre konkurranser enn de offisielle uttaksstevnene vil påvirke uttaket, forutsatt at konkurransen er av relevant målestokk. Resultatene fra stevnene vil ha økende betydning desto nærmere uttaket de er.

Uttaket til nordisk mesterskap gjøres av ungdomsansvarlig Sindre Berg og sportsjef Eirik Verås Larsen

Offisielle uttaksstevner

  • NC 1 Årungen, 20.-21. mai
  • NC 2 Årungen, 10.-11. juni
  • NC 3 Laksevåg, 24.-25. juni 

Forslag til relevante stevner

  • Copenhagen Spring Regatta, 29.-30. April
  • Samtlige turløp som arrangeres i perioden 1.05.-17.06.17

Forventninger til utøverne

Det forventes at utøvere som vil bli tatt ut til Nordisk stiller på samtlige uttakningsløp, inkludert testløp i lagbåt, dersom ikke annet er avtalt med ungdomsansvarlig. Det er uheldig å ikke stille til start i uttakningsløp uansett grunn. Å bryte eller gi opp i et uttakningsløp vil være veldig uheldig med tanke på uttaket.

Testløp

Kombinasjoner avgjøres på bakgrunn av en kombinasjon av egenskaper i K1 og lagbåt. Ved uttak vil den raskeste lagbåtsammensetningen prioriteres, uavhengig av K1-nivå. Kombinasjoner for testløp NC 1 vil gjøres hovedsakelig på bakgrunn av erfaringer gjort av ungdomsansvarlig under påskesamlingen i Flekkefjord. Utøvere oppfordres til å komme med forslag til kombinasjoner de ser som aktuelle.

Skader og sykdom

Ved eventuelle skader og sykdommer ønsker ungdomsansvarlig informasjon om dette. Avgjørelse for hva som er beste løsning for utøver og laget blir tatt i samarbeid med utøver, trenere og medisinsk støtteapparat. Utøvere kan ved spesielle situasjoner likevel bli tatt ut til representasjon dersom ungdomsansvarlig er overbevist på at utøveren vil øke nivået i laget

Vektlegging: K1 vs. lagbåt

K1- og lagbåtferdigheter vil veie relativt likt i et uttak. Det bemerkes i denne sammenheng at det er vesentlig flere løp i K1 gjennom forsesongen, hvilket gjør at resultater i K1 utgjør størsteparten av grunnlaget. Det vil i tvilstilfeller gjennomføres en skjønnsmessig vurdering i forhold  til utøvernes eventuelle rolle i laget. Dermed kan en utøver uten gode nok resultater i K1, men som besitter spesielle lagbåtkvaliteter likevel bli tatt ut.

Yngre klasser

Utøvere som konkurrerer i pike- og gutteklassene stiller på lik linje med ungdomspadlerne i forhold til uttak til landslaget.

Samling

For å bli tatt ut på landslaget forutsettes det at utøveren kan delta på landslagssamling. Foreløpig dato er 18.-23. Juli, med forbehold om endringer

Generelt

Uttakskriteriene er formulert med forbehold om at ungdomsansvarligvil utøve profesjonelt skjønn i tvilstilfeller. Målet med uttaket er å ta ut det laget som vil levere best mulig under nordisk mesterskap. Utøvere som viser modenhet og engasjement vil bli lagt merke til. Ungdomsansvarligoppfordrer utøvere til å personlig stille spørsmål, og vil svare utfyllende på alle henvendelser, både fra utøvere og klubber/trenere. I denne sammenheng nevnes det også at utøvere oppfordres til å komme med forslag til kombinasjoner de ser som aktuelle.

Eventuelle klager i forbindelse med uttaket må sendes i brevs form til NPF. Klagene må komme fra klubbene v/ trener. Ikke fra aktive eller deres foresatte.

Sportslig hilsen
Sindre Kumle Berg
Ungdomsansvarlig flattvann

Vedlegg: https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1001/uttakskriterier-ungdomslandslaget-2017-v02.pdf

Tags: #Flattvann , #Padling i toppen , #Ungdomspadling