Veilederkurs Hav 2018

28.11.2018 08.01.58

Det øverste kurset i våttkortstigen for havpadling er Veilederkurset, men hvorfor heter det veileder og ikke instruktør?

Det øverste kurset i våttkortstigen for havpadling er Veilederkurset. Har du nådd såpass langt som havpadler, får du kompetansen til å lære opp aktivitetsledere, som igjen holder grunnkurs for de helt ferske i padlesporten. Det sistnevnte kurset, grunnkurs Hav, har hatt et voldsomt trøkk se siste 15 årene, med fulltegnede kurs både i nord og i sør. Mye av æren for den gode opplæring som er gitt, kan tilskrives aktivitetslederne og ikke minst veilederne.

Helgen 21-23. september, ble 9 nye Veiledere «uteksaminert» fra årets veilederkurs, i friske forhold under Stormen Knud på yttersiden av Øygarden. Fire av de nye veilederne kom fra OKK, to fra Herøy, ei fra Innherred, en fra Bodø og en helt fra Longyearbyen. Padleforbundet gratulerer alle sammen med bestått kurs!

... men hvorfor heter det veileder og ikke instruktør? Ja mange spør seg hva som ligger i veilederbegrepet og hvordan det er mulig å lære noen å padle uten å instruere? Mye av svaret ligger i det at deltakere kan ha indre motivasjon og evne til å lære av seg selv, såfremt det er et godt læringsmiljø. For å vekke den indre motivasjonen, forsøker vi som veiledere å fasilitere for læring. Eksempelvis ved å ta med deltakerne til et spennende sted, gi dem små oppgaver og bidra til evaluering etterpå. På årets veilederkurs har vi hatt kjempegode situasjoner som dette, der læring har skjedd, blant annet under workshopen som veilederspirene arrangerte under helg to på Runde, og under siste helga ute i Øygarden. Det kan for øvrig nevnes at årets veiledere var drivende dyktig på å stelle i stand arrangementer med sosialt opplegg rundt padlingen! 

Nå skal sant også sies at veiledningen ikke alltid når gjennom til deltakerne slik vi kanskje håper på. Folk har forskjellige preferanser til læring og noen setter kanskje pris på ren og skjær instruksjon med tydelig definisjon av rett og galt. På veilederkurset jobbet vi derfor med flere læringsmetoder og lederstiler, hele tiden mens vi var sammen på tur i skiftende forhold.

På lørdagen under siste helga, fikk noen av veilederne til og med erfare hvordan det er å lede en gruppe padlere i forhold der man knapt hører hverandre i vinden! Da gjaldt det å hente frem den autoritative lederstilen og være kortfattet og presis, for å unngå misforståelser

Noe av pedagogikken i veilederkurset bygger på mesterlære; det at praktiske ferdigheter overføres fra erfaren padler til den lærevillige novisen. Dette er en av grunnene til at det stilles tøffe krav til padleferdigheter for veiledere, noe årets deltakere ble kjørt ekstra hardt på. Ikke bare skal veilederen være et godt øvingsbilde, han eller hun skal også fremstå trygg ovenfor sine turkamerater, i krevende forhold på sjøen.

Vi som kursholdere har hatt en kjekk gjeng å jobbe med i året som snart er omme!

Hilsen Morten Nyborg og Audun Sletten

Tags: #Hav , #Generelt