Padling og miljøvern

Hvordan ivaretas miljøhensyn og vern av elver i forhold til framtidig behov for, og bruk av vannkraft? Hvordan kan padlere bidra til vern av vassdrag i Norge?

Vi padlere er interessert i miljøet rundt oss, og kanskje spesielt vassdragene. Mange blir engasjert i saker der padleelver står i fare for å bli lagt i rør. Når vi padler i forskjellige vassdrag har vi også et ansvar i forhold til å ikke spre forskjellige former for smittbare sykdommer som rammer fisk og dyr som lever i og ved elva.