Vi har en drøm om en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden. Den skal gå fra Halden i øst til Risør i sør og legge til rette for økt friluftsliv.

Leden skal knyttes opp mot lokale ruter, noe som til sammen vil utgjøre mer enn 3000 kilometer med fantastiske ro- og padlemuligheter. Langs rutene skal det på etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for både oppbevaring og utleie av kajakker.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nær-friluftsliv og aktivitet i Oslofjorden - både for nye brukere og mer erfarne roere og padlere, enten de skal på lange eller korte overnattingsturer eller vil drive med idrett. Gjennom samarbeid med lokale aktører skal det legges til rette for trygge og kvalitetssikrede ruter.

Prosjektet løper fra 2019 - 2022 og utføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten. Økonomisk støtte til gjennomføringen er sikret med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Besøk oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram: ro_og_padleled_oslofjorden
Emneknagg: #padleled