NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.

Visjon

Padleglede for alle!

- er NPF sin visjon som skal være førende for all vår aktivitet og er grunnen til at vi gjør en innsats for norsk padling.

Verdier

 - minner oss om hvordan vi skal opptre i forhold til våre løfter og skal være rettesnorer i alt vårt arbeid. De tre verdiene vi vil legge spesielt vekt på er:

  • Trygge
  • Rause
  • Nytenkende

Disse verdiene representerer forskjellige sider av oss som er viktig for å definere norsk padling.