Livredning ute - ingen skal drukne!

Kompetanse gjør vannaktiviteter både morsomme og tryggere. Et kurs øker i stor grad evnen til å forebygge og håndtere et eventuelt uhell. Fra 2021 tilbyr vi Våttkort Livredning ute.

Målet er å gi opplæring til padleledere, lærere og andre som skal ha med store og små deltakere ut i skjærgården. Innholdet og aktivitetene foregår i hovedsak utendørs.  

Livredningskursene er basert på våttkortsystemet. Norges Padleforbund (NPF), Redningsselskapet (RS) og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) har utviklet kursstigen i samarbeid.

Følgende kurs er utviklet:

Ambisjonen er at dette skal bli en livrednings-kursstige som er i kontinuerlig utvikling med et levende fagmiljø, tilrettelagt av NPF og RS.

Prosjektet skal bidra til dette ved å tilby et transparent opplæringssystem som skal bedre kompetanse i å ferdes trygt på, ved og i vann. Oppdagende læring, mestring og erfaringsutveksling danner grunnlag for felles forståelse og livredningskompetanse hos deltakeren. 

Livredningsstigen er svært aktuell for mange aktivitetstilbydere:

 1. Klubber, lag og foreninger
  Livredningsstigen har et innhold som er generelt for vannaktiviteter, og er designet for å møte HMS-krav i forhold til forventet kompetanse for å gjennomføre trygg vannaktivitet.
 2. Skoleverket
  Livredningsstigen møter skoleverket ved at den er tilpasset læreplan for skolen

  For padlere vil dette styrke den generelle kompetansen som går på metode rundt sikkerhet på sjø, vann og vassdrag. Det kan for eksempel være å ferdes ved vann, bruke og arbeide med tau, samt styrke kompetansen i livreddende førstehjelp. Dette vil være med å senke inngangsterskelen til padling og dermed gi økt rekruttering.

Kursstigen rulles ut våren 2021, gjennom NPF og RS og kursene blir fortløpende lagt ut på www.våttkort.no.

Arbeidet videre legges opp ved:

 • 2021. Gjennomføring av introkurs, grunnkurs, førstehjelpskurs og aktivitetslederkurs livredning.
 • 2021. Videreutvikling av øvingsbilder på stillfoto og video.
 • 2021. Utarbeidelse av videregåendekurs.
 • 2022. Utarbeidelse veilederkurs. 
 • 2023. Seminarer og samlinger for erfaringsutveksling og utvikling.

Mer informasjon:
Bok: Utendørs svømme- og livredningsopplæring 
Den nye læreplanen for skolen 
NTNU

Foto: Thomas Pindard / NPF


TerminlisteDato Arrangement Sted Gren Sert Nivå Påmelding
Loading...