”Her er min kano, mine garn, mitt gevær og mine hunder. Skogene, elvene og vannene står til min rådighet. Jeg sitter i skjorteermene foran mitt telt og føler meg som millionær” Sitat Helge Ingstad.

Fra gammelt av var kanoen livsviktig for urbefolkningen i Nord-Amerika, og etter hvert for villmarkinger som Helge Ingstad og i nyere tid Lars Monsen. I Norge var det opprinnelig speiderne som organiserte kanopadlingen, men i de senere årene har NPF laget en komplett kursstige som hjelper ivrige kanopadlere med å trygt kunne oppleve de fantastiske mulighetene Norge byr på. Og de er mange; enten det er å utforske en lang elv fra start til slutt, padle og bære kanoene fra vann til vann langt inne i marka, eller utforske friske elvestrekninger som Engerdalselva.

NPF organiserer idretten gjennom TK Kano.   
Dato Arrangement Sted Gren Sert Nivå Påmelding
Loading...