TK Elv

Teknisk komite Elv skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Thomas Pindard NPF
Per Chr. Pedersen Nidelva Pkl
Bjørn Arld Bakken OSI elv
Silje Skorve Paulsen Voss KK
Kristian Rye Trondheim KK
Derek Murphy Voss KK