TK Flattvann

Teknisk komite Flattvann skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Eirik V. Larsen NPF
Svein Egil Solvan Flekkefjord KK og Region Sør
Morten Ivarsen Fana KK og Region Øst
NN NN og Region Øst