Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for havklubbene i samme region og NPF.

Møtene er for klubbenes styremedlemmer og/eller ressurspersoner oppnevnt av klubbstyret. Maks to deltakere fra hver klubb.

NPF vil være representert ved administrasjonen og styret.

Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut ifra egne kriterier.

Erfaringen er at geografisk nærhet spiller inn, men vi håper og ønsker at alle klubbene møter om man har mulighet.

Tidsplan regionsmøter høst 2023: Alle møtene er fra 18.00 - 20.30 fordelt på følgende steder:

Region øst - Tirsdag 7. november - Oslo
Påmelding øst 

Region sør - Tirsdag 14. november - Kristiansand
Påmelding sør 

Region vest - Tirsdag 21. november - Os
Påmelding vest 

Region midt - Tirsdag 28. november - Trondheim
Påmelding midt 

Region nord
Mer info kommer

Region innlandet - Tirsdag 5. desember - Biri
Påmelding innlandet

Flott om klubbens oppnevnte følger lenka til terminlisten og melder seg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. 

Agenda:
1) Ungdomssatsing
2) Samlinger; Veiledersamling, Aktivitetsledersamling
3) Kurs; Veilederkurs, Videregåendekurs, Aktivitetslederkurs
4) EtU; ung, para, psykisk helse
5) Festivaler og treff
6) Ro- og padleled

Vi sees!