TK Hav

Teknisk komite Hav skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Gry Gerhard Fredrikstad KK
Sigurd Schultz Bodø KK
Bernt Marius Johnsen Trondheim KK
Ingrid Berthinussen Tromsø HavPkl
Trond Glesaaen Gjøvik og Toten KK
Thomas Pindard NPF