Meld inn avvik

Som i et ledd i systematisk (forebyggende) HMS-arbeid har Padleforbundet etablert et system for rapportering av uønskede hendelser. Skjemaet er tenkt brukt både for NPF, klubber og enkeltpersoner som opplever en uønsket hendelse.

Det finnes egne rutiner for trakassering/seksuell trakassering. Følg lenka: http://padling.no/helse-miljoe-og-sikkerhet/trakassering-og-overgrep/

Det kan være vanskelig å definere hva som skal meldes inn, men heller for mye enn for lite. Her må man vise litt skjønn, men det er ikke noe poeng å rapportere vanlige hendelser som ikke medfører mer enn hva man kan forvente når man f.eks går i land på et glatt svaberg.

Skjemaet er et ledd i et større system der de innrapporterte hendelsene blir behandlet, og tiltak iverksatt etter alvorlighetsgraden av hendelsen. Det er meningen å utgi statistikk og informasjon som skal være tilgjengelig på www.padling.no, slik at informasjonen kan komme til nytte for alle padlere. Innrapportert skjema behandles konfidensielt av sikkerhetsansvarlig i forbundet. Med tillatelse fra rapportør og involverte vil en anonymisert versjon av utvalgte svar gjøres offentlig.

Ved uønskede hendelser i klubb eller idrettslag er det viktig å merke seg at klubbene selv er ansvarlig for å behandle hendelser som oppstår i klubbregi.

Du vil bli bedt om å svare på 8 overordnede spørsmål, og du har muligheten til å gå tilbake i skjemaet for å rette dine svar. Skulle det være noen spørsmål som ikke kan besvares, går man videre i skjemaet uten å besvare det aktuelle spørsmålet.

Link til avviksskjema finner du her: https://www.vaattkort.no/Incident2/Create