Forsikring

Her er informasjon om hvilke forsikringer klubber og utøvere bør skaffe seg, og hvilke som dekkes gjennom medlemskapet i NPF.

Forsikringer klubber og medlemmer er dekt av gjennom NPF

NIFs barneidrettsforsikring

Medlemmer av padleklubber i NPF er dekket av Gjensidiges Barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NPF eller deltar på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring. Trykk her for å lese mer om forsikringen.

 

Forsikringer klubben bør skaffe seg selv

På NIFs klubbsider kan dere lese mer om hvilke forsikringer idrettslag er anbefalt og pålagt å ha. Der finner dere også en oversikt over forsikringsselskap som tilbyr egne forsikringspakker for idrettslag. Trykk her for å komme til NIFs forsikringssider for klubb.

Ansvarsforsikring

Som medlem i NPF er klubben ikke dekket av NPF sin ansvarsforsikring. Klubbene anmodes om å tegne egen ansvarsforsikring for sin klubb

Underslagsforsikring

Alle idrettslag som tilhører NIF, er pålagt å ha en underslagsforsikring gjennom NIFs lovverk. Padleklubber som tilhører NPF er også underlagt NIFs lovverk. Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. 

Styreansvarsforsikring

Et styreverv er personlig, og som styremedlem kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Med en styreforsikring begrenser dere styremedlemmene økonomiske tap.

Ulykkesforsikring / dugnadsulykkesforsikring

Barn dekkes av NIFs barneidrettsforsikring fram til de fyller 13 år. Alle andre medlemmer må sørge for egen ulykkesforsikring, enten det er klubben som dekker den, eller den enkelte personen.

 

Spørsmål rundt forsikringer i idretten?

Forbundet har forsikring gjennom Søderberg & Partners avd Idrett som også tilbyr klubbforsikring og rådgivning til alle klubber i Norges Padleforbund. Uavhengig av størrelse på klubben kan de tilby et forsikringsprogram som dekker klubben sitt behov. Til eksempel tilbyr de en standard klubbforsikringspakke som blant annet inneholder dekning mot underslag, styreansvarsforsikring, en standard ansvarsforsikring og en kollektiv ulykkesdekning. Men de kan selvfølgelig bistå med forsikringer utover dette dersom det er behov for det.

Ta kontakt på idrett@soderbergpartners.no eller telefon 23897389