Padling på Dagtid

Padling på Dagtid er et tiltak (introduksjonskurs, grunnkurs og turer) som tilbyr padleaktivitet med enda lavere terskel enn "vanlig" klubbaktivitet.

Tilbudet avholdes på dagtid idet målgruppen som ofte er lite aktive, som regel har ledig tid på dagen. Aktiviteten skal være lavterskel for deltakerne, ved at alt utstyr og materiell blir bragt til deltakerne på egnede steder for kurs/turer. Grunntanken er at kursene deles opp over flere dager, primært ukentlig. På denne måten rekker deltakerne å opparbeide en rutine på det å komme seg ut. Det ligger også en økonomisk begrunnelse for lavterskel, siden mange som har tid på dagtid ikke er i arbeid og derfor heller ikke har økonomi til å kjøpe eget utstyr. Målet er i tillegg å bygge relasjoner og å skape en arena for sosial kontakt med andre voksne i samme situasjon. Videre vil deltakerne etterhvert ha mulighet og ferdigheter nok til å bli med i annen ordinær klubbaktivitet.  Ordningen er et samarbeid med Aktiv på Dagtid‐ordningen (idrettskrets og NAV), attføringsinstitusjoner og andre gjør som gjør at vi når målgruppen. De klubbene som har deltatt på prosjektet har fått stort utbytte i form av medlemmer, idrettsglede og gode vennskap! NPF anbefaler  at en av klubbens instruktører som skal lede tilbudet i klubben deltar på påbyggingsmodulen EtU Psykisk helse.

"Flere aktive medlemmer i ordinær klubbaktivitet"

For klubber som ønsker å starte opp og / eller ønsker å videreføre etablert ordning gis det direkte støtte gjennom øremerkede midler, veiledning og kompetanseheving.

Les gjerne om PpD-tilbudet til Fredrikstad KK HER, en foregangsklubb i prosjektet!

Interessert?
Ta kontakt: gry@padleforbundet.no