Start en klubb

1. Behovet for padleklubber

Det beste utgangspunktet for fellesskap, padleglede og sikkerhet er å danne av klubber:

 • Deltagelse i et sosialt fellesskap med felles interesse rettet mot padling
 • Sikker padling gjennom gruppesamhold og et kurstilbud
 • Kompetansedeling mellom medlemmene

2. Hvordan kan forbundet hjelpe din klubb?

 • Informasjon fra NPF
 • Hjelp til å holde forbundets kurs for opplæring
 • Barneidrettsforsikring
 • Forsikring gjennom idrettens forsikringsordninger
 • Delta på forbundets trenerkurs
 • Delta på forbundets sikkerhetskurs
 • Mulighet til å søke støtte til integreringstiltak for funksjonshemmede
 • Mulighet til støtteordninger på lik linje med andre klubber tilsluttet særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF)

3. Hvordan starte en padleklubb

Les mer om å starte en padleklubb

Lykke til med klubbarbeidet!