Tilskuddsordninger

Generelle støtteordninger (eks. LAM-midler, spillemidler til utstyr, stiftelser etc): https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/

I linken nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/stotteordninger/