Introduksjonskurs Livredning

Mål

Praktisere trygg ferdsel i, på og ved vann. Deltakeren introduseres for selvberging og livredning.

Delmål

Ferdighet og kunnskapsmål er å vite noe om og under veiledning kunne utføre:

  • Personlig bekledning og utrustning (PBU)
  • Vurdere risiko ved vannaktiviteter ute, og reflektere over dette
  • Bruke redningsvest og flytevest på korrekt måte
  • Grunnleggende vanntilvenning - for eksempel sprute / flyte / svømme / dykke
  • Kameratredning
  • Rop ut - rekk ut - kast ut - ro ut - svøm ut
  • Enkle søk og hente opp gjenstand fra bunn
  • Hjerte-lungeredning (HLR) 

Krav til deltakelse 
Ingen

Varighet
4 timer

Organisering
Kveld eller halvdagskurs avhengig av arrangør

Evaluering
Deltatt

Kursarrangør
NPF, RS, NTNU + andre godkjente arrangører

Kurslærer
Aktivitetsleder og veileder livredning

Økonomi
Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar
Vannglede er i fokus. Kurslærer vurderer ut fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål