Instrukser, reglementer og anlegg

Her finner du instrukser og reglementer for NPF:

Styreinstruks 2021

Økonomireglement

Forenklet reglement for nasjonale surfskiløp

Konkurransereglement flattvann

Anleggspolitisk plan