Styret

President:

Geir Kvillum
E-mail: geir.kvillum@outlook.com

Visepresident / Vice President:

Christin Larsen
E-mail:

Styremedlem / Boardmember:

Tonje Pedersen
E-mail:

Daniel Salbu
E-mail: 

Tuva Wallstad Stenersen
E-mail:

Varamedlem / Substitute member:

Silje Skorve Paulsen
E-mail: 

Ingar Midtbø
E-mail: