Styret

   
 

President:
Geir Kvillum
E-mail: geir.kvillum@outlook.com

 

Visepresident/Vice President:
Knut Kjelsås
E-mail:knut@knin.no 

 

Styremedlem/Boardmember:
Tonje Pedersen
E-mail: tonjeni74@gmail.com

 

Torgeir Toppe
E-mail: torgeir@aktiv.as

 

Elsa Du Plessis
E-mail: elsadp.za@gmail.com

 

Varamedlem/Boardmember:

Bengt Adeler
E-mail: adeler@online.no