Tingdokumenter 2023

Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport 

Dato: Fredag 14. – lørdag 15. april 2023

Reiseutgiftsfordeling benyttes for de ordinære representantene fra alle klubbene. Dvs. at et snitt i reiseutgifter regnes ut slik at de langveisfarende ikke betaler mer enn de kortreiste. Hotellkostnader inngår ikke, kun reisen. Tidligere reisekostander pr delegat har vært mellom kr 1.000 og 1.300 kr. I tillegg kommer mat og hotell. Mer informasjon om reisefordelingen vil bli gitt på Tinget. Ta vare på reisekvitteringer / bilag!

Innkalling med informasjon, påmeldingsskjema og frister sendes klubbene i god tid før tinget.

Invitasjon til observatørprogram for unge med ungdomsutvalget: https://padling.no/nyheter/invitasjon-til-observatoerprogram-for-unge-med-ungdomsutvalget/