Utlysning TK-medlemmer

Har du lyst til å bidra i en Teknisk komité? En Teknisk komité (TK) er et ikke-politisk, administrativt organ som skal bidra til utvikling av den respektive grenen innenfor gjeldende virksomhetsplan, sentrale vedtak og budsjetter. TKene er underlagt Generalsekretæren og oppnevnes av denne.


Norges Padleforbund har følgende komitéer:

TK Elv
TK Flattvann
TK Hav
TK Polo
TK Surfski

Sammensetning
TKene skal være fagorganer for aktiviteter i Norges Padleforbund. For å kunne fungere godt, må komiteen ha legitimitet i NPF sentralt og i resten av organisasjonen. Komiteen oppnevnes av Generalsekretæren, og skal være sammensatt på en slik måte at padleforbundets interesser blir ivaretatt.

Klubbene inviteres til å sende inn forslag til medlemmer, men NPF kan også innhente kompetanse fra andre der det er nødvendig. Medlemmer i en TK skal velges ut fra kompetanse innen de oppgaver som skal behandles. TKene ledes av en administrativt ansatt i NPF, og har en rådgivende funksjon i de saker de blir forelagt. En TK er et rådgivende organ i saker som naturlig hører inn under deres arbeidsområde.

Følgende oppgaver er sentrale (forskjellig fra gren til gren):

  • Forhold som gjelder konkurranseaktiviteter; konkurransebestemmelser, terminlister, Norges Cup, Norgesmesterskap.
  • Aktiviteter som hører inn under aldersbestemte landslag og maratonlandslag; engasjement av støtteapparat, uttakninger og uttakskriterier, rammer for de respektive landslagsledelser.
  • Koordinering av nasjonal konkurranseaktivitet i samarbeid med landslagssjef på bane.
  • Oppgaver innen trener og dommerutdanning.
  • Faglig arbeid inn mot kurs, workshops og samlinger.

Forslag til medlemmer og spørsmål sendes sven.anderssen@padling.no