Infotavler ved Gilhusodden og Engersand

18.11.2022 13.14.24

Padleledene i Drammensfjorden oppdateres og utvides stadig, blant annet med aktuelle severdigheter på land.


Lier Kommune har nylig satt opp to informasjonstavler ved henholdsvis Gilhusodden og Engersand. I tillegg holder kommunen på å utvikle et friområde i Lierbyen. Her vil det også bli satt opp en informasjonstavle. Området blir et flott utgangspunkt for turer ned Lierelva, for eksempel helt fra Lierbyen til Gilhusodden. Totalt vil det etter dette være satt opp 6 tavler langs denne delen av leden, i Drammen og Lier Kommune.

Nå er det er satt opp informasjonstavler ved Gilhusodden og Engersand. Nå er det er satt opp informasjonstavler ved Gilhusodden og Engersand.

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord