Invitasjon til observatørprogram for unge med ungdomsutvalget!

22.12.2022 10.05.37

Ungdomsutvalget i padleforbundet ønsker å gi en gruppe unge padlere muligheten til å få et innblikk i idrettspolitikk gjennom å delta på padletinget som observatører. I forkant av padletinget vil det være digitale samlinger som forberedelser til padletinget og i forbindelse med padletinget vil det gjennomføres en nettverkssamling.

 

Hvorfor ønsker ungdomsutvalget å gi dette tilbudet?

Med dette tilbudet ønsker ungdomsutvalget å legge til rette for at unge skal ha muligheten til å oppleve den idrettspolitiske arenaen både sammen med andre unge, men også sammen med padlere i alle aldre. Ungdomsutvalget mener det har en verdi at padlere på tvers av alder, kjønn, gren og geografi samles i en idrettspolitisk sammenheng og bygger nettverk. Ungdomsutvalget ønsker å legge til rette for at unge skal få en grundig opplæring i de ulike delene av et padleting, fra forberedelser og utforming av forslag til tinget, til kultur og praksiser i gjennomføringen av et padleting. Ved å dele denne kunnskapen med andre unge, håper vi det vil bidra til at flere unge padlere ønsker å bidra i idrettspolitisk arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvem passer dette tilbudet for?

Tilbudet er for padlere i alderen 15 til og med 26 år, som enten:

  • Allerede er interessert i idrettspolitikk generelt og padlepolitikk spesielt
  • Er nysgjerrige på den politiske siden av norsk idrett og norsk padling
  • Er interessert i å være med å utvikle strategier for hvordan unge kan være med å påvirke norsk padling gjennom politisk engasjement og organisasjonsarbeid
  • Ønsker seg verv lokalt, regionalt eller nasjonalt i norsk idrett/norsk padling
  • Ønsker å være med å videreutvikle norsk padling og padleglede for alle

Det er inntil 5 plasser på programmet.

Søknadsfrist: 10 januar 2023

Hvordan søker du om å bli observatør til padletinget?

Hvis du er interessert i å være med eller har spørsmål, ta kontakt med ungdomsutvalget på vår epost: ungdomsutvalget@padleforbundet.no. I eposten kan du presentere deg selv kort og skrive litt om din motivasjon til å delta. Legg ved et mobilnummer vi kan nå deg på. Eventuelt tilbud om plass gis på epost etter at søknadsfristen har gått ut.

Ungdomsutvalget er arrangør og leder av tilbudet og utvalgets medlemmer deltar ikke selv som observatører. Medlemmene i ungdomsutvalget (Heine, Ingrid, Gina og Kristoffer) deltar på digitale og fysiske samlinger på programmet.

Økonomi

Ungdomsutvalget dekker reise i forbindelse med padletinget for inntil 2500 kroner per person. Vi har behov for kvitteringer på betalt reise for å gjennomføre refusjoner i etterkant. Ungdomsutvalget dekker også opphold på hotell på Gardermoen for to netter (fredag-søndag) i forbindelse med padletinget. Vi tilbyr overnatting på dobbeltrom. Hvis du ønsker å bo på enkeltrom, kommer et mellomlegg i tillegg. Det er ingen egenandeler for deltakerne på programmet. Hvis du ikke kan delta på den fysiske samlingen, vil det tilfalle en kostnad på det beløpet ungdomsutvalget har betalt for den enkelte deltakeren.

Program

Obligatorisk program:  

  • to webinarer som forberedelser til padletinget (60-90 minutter) ettermiddagtid i slutten av januar/begynnelsen av februar 2023 og begynnelsen av mars 2023
  • fysisk deltakelse på padletinget 2023, samt nettverkssamling (ettermiddag fredag 14 april til ettermiddag lørdag 15 april). Ta kontakt hvis du ønsker nærmere informasjon om programmet.

Tags: #Generelt