Kartlegging økonomi som barriere

21.11.2022 13.10.50

Vi ønsker å gjennomføre en kartlegging av kostnader for unge utøvere i padling, og håper at styret eller daglig leder i klubben kan sette seg ned og svare på denne kartleggingen

Padling er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Alle, både forbundet, idrettslag og foreldre må være oppmerksomme på hvordan økonomi kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert padling får muligheten til det.

Med det overnevnte som utgangspunkt ønsker vi å gjennomføre en kartlegging av kostnader. Vi håper at styret eller daglig leder i klubben kan sette seg ned og svare på denne kartleggingen. Undersøkelsen tar 2-5min å gjennomføre. 

https://surveys.enalyzer.com?pid=m8n5rdes

Svarfrist: 4.desember

Etter svarfristen har gått ut vil det bli utarbeidet en rapport fra undersøkelsen. Denne vil bli tilgjengeliggjort på våres hjemmeside. Videre i prosessen ønsker vi å se på mulige tiltak som kan iverksettes for å redusere kostnadene for barn og ungdom i padling

Tags: #Generelt