Padlehukene

25.03.2022 11.37.26

Mange fascineres av designet på de ulike padlehukene som tilbys av Biotope. Her er brosjyren deres.

Sakset fra brosjyren:

"Padlehukene er designet for å understreke den offentlige kvaliteten på en tomt. De er åpne og inviterende og er tydelig laget for alle som besøker området. Det er ingen dører eller andre privatiserende elementer, men et tydelig offentlig bygg med benker og flere sittemuligheter."

Styrbord / Babord

Model L, Bivuak og Mini kommer som styrbord og babord, med andre ord rettvendt eller speilvendt, alt etter hva som passer best til utsikten på den aktuelle tomten, samt vind og solens gang.

Designkonkurranse i Vestfold Fylkeskommune i 2017

Padlehukene er utviklet og designet av Biotope, og er resultater av en designkonkurranse Vestfold Fylkeskommune utlyste i 2017. De ville ha tegninger av padlehukene til prosjektet Padleled Vestfold. Biotope har spesialkompetanse på friluftslivs-arkitektur, og vant oppdraget.

Klikk her for å lese brosjyren.

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord