Padletinget 2023

30.11.2022 09.16.17

Dato og sted er satt for Padletinget 2023

Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport 

Dato: Fredag 14. – lørdag 15. april 2023

På tinget benyttes det reisefordeling for å jevne ut klubbene sine kostnader for deltakelse på tinget. Representantene skal senest innen en uke etter tinget fylle ut fastsatt reiseoppgjørsskjema og sende inn til post@padleforbundet.no. På skjema føres opp alle de reelle kostnadene med reise til/fra møtestedet. NPFs administrasjon vil etter tinget foreta en beregning av den gjennomsnittlige reisekostnaden per representant og forestå avregning med klubbene. 

  • For representanter hvor de totale reisekostnadene er høyere enn gjennomsnittet, vil klubben få utbetalt differansen mellom gjennomsnittet og de totale kostnadene.  
  • For representanter hvor de totale reisekostnadene er mindre enn gjennomsnittet vil klubben bli fakturert for differansen mellom gjennomsnittet og de totale kostnadene. 

Mer informasjon om reisefordelingen vil bli gitt på Padletinget. Ta vare på reisekvitteringer/bilag!

Opplæring GoPlenum (avstemmingsverktøy)

På Padletinget vil det benyttes et system som heter GoPlenum til avstemming(er). For bruk av dette systemet er det noen forberedelser du må gjøre: 

  • Laste ned GoPlenum-appen på den digitale enheten du skal bruke under forhandlingene (evt ha det aktuelle GoPlenum-møtet åpent i webleseren på datamaskinen din) 
  • Gå gjennom opplæringsmøte på Teams, se gjennom videogjennomgang, og/eller benytte hjelpeguide for systemet.

Kjell Rune Nordli i NIF kan også kontaktes dersom du har tekniske utfordringer: kjellrune.nordli@idrettsforbundet.no

SMS med registreringskode til GoPlenum

Du må registrere deg på GoPlenum nett eller app ved å bruke registreringskoden du får tilsendt på mobil før Padletinget. Gjør dette med en gang du får sms om dette og i god tid før Padletinget. Det er ikke mulig å registrere seg før man har mottatt SMSen. Det vil også gis informasjon om registrering under opplæring. For å motta SMS med registreringskode må represenantene selv oppgit fornavn, etternavn, epost, mobil, klubbtilhøringhet via dette nettskjemaer: (link kommer)

UNDERVEIS 

Vi anbefaler at representantene til Tinget benytter en bærbar datamaskin, eventuelt har GoPlenum-appen på en mobil eller nettbrett. All avstemning, påmelding til talelister og fremleggelse gjøres via GoPlenum

Invitasjon til observatørprogram for unge med ungdomsutvalget: https://padling.no/nyheter/invitasjon-til-observatoerprogram-for-unge-med-ungdomsutvalget/

Dokumenter:

Innkalling, fullmaktskjema og forslagskjema (NB: NPFs lov er revidert etter utsending av innkalling, innkallingen er derfor oppdatert med nye paragrafhenvisninger 16.3.23)
Årsberetning 2022(kommer)
 
.

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Generelt