Historisk bakgrunn

Kajakkpolo har sitt utspring i England. På 1880-tallet organiserte BCU (Det Engelske Padleforbundet) en primitiv form for kajakkpolo ved Hunter`s Quay i Skottland.

Spillerne satt på tønner av tre, og padleårer ble brukt til drible en ball på vannet mot et mål. Tønnene var utrolig ustabile, og det ble derfor sjeldent scoret mål - spillerne brukte det meste av sin energi for å klare å sitte oppå tønnene.

Den moderne formen for kajakkpolo ble dannet på 1960-tallet i England. Slalåmpadlere i England ønsket trening om vinteren, når det ikke var mulig å padle i elvene. De begynte med å padle slalåmkajakker i svømmehaller, men fant fort ut at størrelsen på disse båtene var uegnet for innendørs bruk. De gikk derfor over til å bruke polokajakker i form av såkalte B.A.T.'s (Baths Advanced Trainers) som var spesielt designet til bruk i svømmehaller. Ballspill ble etter hvert en naturlig del av denne treningen.

Fra slutten av 1960 tallet og frem til begynnelsen av 1980-tallet utviklet det seg forskjellige former for kajakkpolo. Et sentralt trekk ved disse forskjellige formene for kajakkpolo, var at ulike land hadde ulike regelverk.

Kajakkpolo i ICF

På 1980-tallet besluttet ICF (Det internasjonale padleforbundet) at de skulle opprette egen komité for kajakkpolo. Komiteen jobbet først og fremst med å sette sammen et regelverk ut fra de eksisterende nasjonale reglene. Regelverket ble for første gang benyttet under VM i Duisberg (1987), der kajakkpolo var en prøvegren.

I dag avholdes både EM og VM innenfor kajakkpolo, og i over 25 nasjoner er denne grenen etablert som en sentral aktivitet innfor padlesporten. Kajakkpolo ekspanderer konstant og har i løpet av de siste årene også kommet til Norge.

På slutten av 1990-tallet startet Kajakkpolo som en sideaktivititet i noen av de etablerte padleklubbene i Norge. Interessen for kajakkpolo skyldes nok dels at norske padlere innhentet informasjon om denne aktiviteten fra andre land, og at kajakkpolo i utgangspunktet ble benyttet som bassengtrening i løpet av den kalde norske vinteren. Noen av de første konkurransene i kajakkpolo ble avholdt i Oslo, der Oslo Elvepadleklubb og OSI Elvepadlegruppa var sentrale aktører. Også andre klubber var tidlig ute med slik aktivitet

Kanskje like viktig var impulsene norske padlere mottok fra italieneren Franco Fechi, som har bakgrunn fra det italienske landslaget i kajakkpolo. Blant hans meritter kan nevnes VM-sølv i 1996 og VM-bronse i 1998. Francos bidrag spenner over et bredt felt, fra å profilere kajakkpolo generelt, til å være en ressursperson i forhold til å organisere og trene utøvere.

Tidlig i 2002 ble kajakkpolo innlemmet som en egen Teknisk komité i NPF (Teknisk Komité Polo), med bakgrunn i et initiativ fra Franco Fechi. Komiteens arbeide tar sikte på å profilere kajakkpolo og å arrangere samlinger og Norges Cup. På lengre sikt er det et ønske å bidra til at det skapes en konkurransekultur rundt kajakkpolo, der konkurranser i Norge og utlandet blir en sentral del av aktiviteten.